Thonnis Maertensz - ca. 1567 - 1603

 
     
  Thonnis is de zoon van Maerten Jacobsz en een voorlopig onbekende vrouw. Hij heeft mogelijk een zuster: Treintgen Maertensdr, die gehuwd was met Michiel Cornelisz Smit.

Thonnis trouwt met Pietertgen Jansdr. Zij krijgen twee kinderen: Neeltgen en Jacob.

  • Neeltgen wordt geboren tijdens de Bleiswijkse kermis 1593
  • Jacob met Sint Maerten 1596 (11 november 1596).

Thonnis en Pietertgen woonden in 't Maatvelt in de Wollefoppenpolder onder Zevenhuizen. De grond waarop zij wonen strekt "van de Groene Wegh af tot in het IJselermeer". Pietertgen bezit ook nog onroerend goed in het dorp. Dat pand wordt na haar dood door de erfgenamen verkocht.

Cornelis Cornelisz Olshoren, Schout van Sevenhuijsen, schrijft op 5 februari 1611 over de openbare verkoop van:

..............."sekere huysinge ende erve met de beplantinge aerthe ende nagelvast staende ende
leggende alhier opt dorp, belendt aent oost den Herestraet (nu Dorpstraat) aent west het oppadt dat totte busgracht (=Bosgracht) toe strect".
 

Thonnis overlijdt in 1603. Pietertgen blijft achter met zijn weeskinderen en de weeskinderen van Arijen Maerten Heijnesz, met wie zij eerder getrouwd was.
 

 
     
20-12-2004

Andere families:

Van der Hrst

Voss

De rechte lijn:

Maerten Jacobsz

Tonnis Maertensz

Jacob Anthonisz

Theunis Jacobsz

Cornelis Theunisz

Cornelis Cornelisz

Pieter

Cornelis

Jan

Cornelis

Johannes Adrianus

Cornelis Boudewijn