Cornelis Cornelisz Vermeulen,

1699 - 1760

 

 
     
  Cornelis Cornelisse Vermeulen, werd geboren op 12 april 1699. Hij werd ook wel Cornelis Vermeulen de Jonge genoemd. Hij was meester timmerman en houtkoopman en een welvarend man. Hij trouwde tweemaal. Zijn eerste huwelijk was met Ingetje Jans Stolksman. Zij trouwden op 23 juni 1723. Hun eerste (en enige) kind, Johannes, stierf reeds kort na de geboorte. Ingetje stierf op 28 september 1742.

Cornelis trouwde hierna met Jannetje van Vleuten. Zij was geboren op 10 september 1713 en dus 14 jaar jonger dan Cornelis. Zij was de dochter van Pieter Gerritsz van Vleuten en Ariaentje Jacobs van der Wal. Haar broer Gerrit van Vleuten was één van de geldschieters van de nieuw droog te malen Eendrachtspolder. Het huwelijk vond plaats op 30 maart 1744 in de Classes van 12 gulden. Er werden 2 kinderen geboren:

  • Pieter, geboren op 25 september 1754
  • Johannes, geboren op 25 augustus 1757 en kort daarna op 3 november overleden.

Cornelis was schepen van Zevenhuizen, ouderling en diaken en woonde in het Zuideinde van Zevenhuizen. Hij overleed op 23 augustus 1760. Jannetje stierf op 10 november 1777.

 

 
     
20-12-2004

Andere families:

Van der Hrst

Voss

De rechte lijn:

Maerten Jacobsz

Tonnis Maertensz

Jacob Anthonisz

Theunis Jacobsz

Cornelis Theunisz

Cornelis Cornelisz

Pieter

Cornelis

Jan

Cornelis

Johannes Adrianus

Cornelis Boudewijn