Wie was Pietertgen Jansdr?

   
   
   
   
   
     
 

Maerten Jacobsz, 1542 - 1623

 
     
  Voorlopig weten we nog niet veel over Maerten Jacobsz. Zijn moeder is vermoedelijk Marritgen Arijen Fransz. Aannemende dat dat zo is, dan is Barbara Jansdr zijn halfzuster. Zijn zuster Magdalena Jacobsdr is getrouwd met Maerten Jacobsz Decker. Maerten is voogd over 1 van zijn zoons.

Maerten zelf had zeker één zoon: Thonnis Maertensz en wellicht een dochter: Treintgen Maertensdr. Tonnis trouwt met Pietertgen Jansdr, die eerder getrouwd was met Arijen Maerten Heijnesz. Maerten wordt genoemd als (stief)bestevaer (grootvader) van alle kinderen van Pietertgen Jansdr. Als ook Pietertgen overlijdt heeft hij de zorg over alle kinderen.

Maerten wordt regelmatig genoemd als wonende bij het IJsselermeer (IJsselmeer), in 't Maatvelt onder Zevenhuizen in de Wollefoppenpolder. Hij bezit daar een huis en diverse stukken grond.
In 1609 wordt hij molenaar op de Grote Molen in de Swanlassche polder.


Vlak voor hij overlijdt, in 1621, verkoopt hij een forse partij grond aan zijn kleinzoons Jacob Thonisz en Maerten Arijen Maertensz (zijn stiefkleinzoon) voor een bedrag van 1600 carolus guldens.

 

 
     
20-12-2004

Andere families:

Van der Hrst

Voss

De rechte lijn:

Maerten Jacobsz

Tonnis Maertensz

Jacob Anthonisz

Theunis Jacobsz

Cornelis Theunisz

Cornelis Cornelisz

Pieter

Cornelis

Jan

Cornelis

Johannes Adrianus

Cornelis Boudewijn