Wie was Pietertgen Jansdr?

 
     
 
Dat Jacob Thonisz / Anthonisz dezelfde is dan Jacob Anthonisz Vermeulen is aannemelijk, maar niet eenduidig vastgesteld. Er is een akte die mogelijk wat houvast biedt:

Vierschaar, 27 oktober 1642,
Naestinge: Crijn Ariensz Muys, eyscher in cas van naesting contra Jacob Tonisz Vermolen, ged.
D’eyscher seyt, ende de waerheyt is, sulcx dat de ged. onlanx geleeden van Maritgen Jansdochter uytterhant gecocht heeft een huys ende erve, staende ende gelegen int suyteynde alhyer binnen Sev. ende weesende een ongeboden coop die men naer costume van Schielant mach sinnen ende naesten, temeer de vercooper naerder in bloede is bestaende als ged., naementlich de schoonmoeder van den eyscher.


(Crijn was gehuwd met Grietje Jacobsdr Verduyn, dochter van Jacob Claesz Verduyn en Maritgen Jansdr. In 1653 draagt hij het huis alsnog over aan Grietje Capellenaar. Jacob Th. is dan al overleden.)

Welke verwantschap bestaat er tussen Jacob T. en Maritgen Jansdr? (lees verder....)

 

 
     
20-12-2004

Andere families:

Van der Hrst

Voss

De rechte lijn:

Maerten Jacobsz

Tonnis Maertensz

Jacob Anthonisz

Theunis Jacobsz

Cornelis Theunisz

Cornelis Cornelisz

Pieter

Cornelis

Jan

Cornelis

Johannes Adrianus

Cornelis Boudewijn