Jacob Anthonisz, 1596 - 1653  

 
     
  Jacob Anthonisz of Tonnisz, was de eerste die zich Vermeulen ging noemen, wellicht omdat zijn grootvader in zijn latere leven molenaar was. Hij groeide op met zijn zuster, Neeltgen, en zijn stiefbroers en zusters, met name met zijn stiefbroer Maerten Ariensz.  Zo kochten zij gezamenlijk een stuk land van hun (stief)grootvader Maerten Jacobsz. Hij is ook voogd van het dochtertje van Maerten Ariensz.

Jacob trouwt ergens rond 1625 met Grietje Pieterse Cappellenaer (1601-1674). Zij is de dochter van Pieter Leendertsz Cappellenaer en Eemsge Claesdr van der Waddingh. Haar broer is Claes Pietersz Cappellenaer, ambachtsbewaarder van het ambacht Zevenhuizen.

Zij krijgen 4 kinderen:

  • Theunis, gehuwd met Annetgen Jans Nieuwerkerk
  • Grietgen, gehuwd met Cornelis Inggenz
  • Pieter
  • Cornelis
  • Inggen of Ingetgen

Zij wonen aan het Zuideinde van Zevenhuizen. Verder bezitten zij land in de Swanlassche polder en land met een schuur aan het Noordeinde van Zevenhuizen.

Jacob is overleden ergens tussen 8 april 1653 en 9 juni 1653.

 
     
20-12-2004

Andere families:

Van der Hrst

Voss

De rechte lijn:

Maerten Jacobsz

Tonnis Maertensz

Jacob Anthonisz

Theunis Jacobsz

Cornelis Theunisz

Cornelis Cornelisz

Pieter

Cornelis

Jan

Cornelis

Johannes Adrianus

Cornelis Boudewijn