Was Cornelis Cornelisz Olshoorn niet mans genoeg voor Barbara? (lees verder.........)

 

   
   
   
   
   
     
 
Barbara Jansdr, 1547 - 1629
 
     
  Barbara Jansdr moet een uitzonderlijke vrouw zijn geweest. Zij spaarde Schouten, tenmiste: zij trouwde er 3.

Haar eerste schout was Kors Claesz Bogaert, Schout van Zevenhuizen. Haar tweede schout was Jan Claesz van Alphen, herbergier en Schout van Zevenhuizen. Haar derde man was Cornelis Cornelisz Olshoren, Schout van Zevenhuizen.
In totaal had zij 6 kinderen: 4 van Kors Bogaert en 2 van Jan van Alphen. Misschien dat Cornelis Olshoren zijn huwelijkse plichten verzaakte of wellicht was hij niet bij machte, in elk geval wond Barbara er geen doekjes om. In het openbaar verklaarde zij dat Cornelis niet veel mans was, of woorden van gelijke strekking. Voldoende voor een aantal vooraanstaande Zevenhuizers om onder ede te verklaren dat Cornelis toch een goede Schout was.

Uit een geval van naasting van onroerend goed blijkt een familie relatie met Maerten Jacobsz. Zij zou zijn halfzuster zijn. Cornelis Olshoren doet om die reden een beroep op de vierschaar omdat hij meent betere rechten te hebben. De moeder van Barbara en Maerten was een zekere Marrtgen Arijen Fransz.

Tenmiste 4 vrouwelijke nazaten zijn naar deze opmerkelijke vrouw genoemd.
 

 
     
20-12-2004

Andere families:

Van der Hrst

Voss

De rechte lijn:

Maerten Jacobsz

Tonnis Maertensz

Jacob Anthonisz

Theunis Jacobsz

Cornelis Theunisz

Cornelis Cornelisz

Pieter

Cornelis

Jan

Cornelis

Johannes Adrianus

Cornelis Boudewijn