Voor een beschrijving der glazen en de reddingspoging van de commissie: “Verslag van de commissie der koninklijke akademie van wetenschappen tot het opsporen, het behoud en het bekendmaken van overblijfsels der Vaderlandsche Kunst uit vroeger tijden.” Amsterdam 1867 (blz 30-33 en 63-77) (lees verder.....)

   
 

De NH Kerk van Zevenhuizen bij Gouda werd in 1700-1701 gebouwd en voorzien van gebrandschilderde glazen met de wapens van steden, waterschappen en adellijke personen. De kerkvoogdij bood in april 1867 deze glazen te koop aan de hoogst biedende bij inschrijving. (lees verder......)

   
   
   
     
 

En de kerk brandde...

 
     
  In de nacht van 30 april op 1 mei 1699 is de hervormde kerk van Zevenhuizen afgebrand. 

Vrij vlot is men begonnen met de bouw van de huidige kerk. Jacob Theunisz Vermeulen, oudste zoon van Theunis Jacobsz Vermeulen was toen ouderling.
Na de restauratie hebben diverse autoriteiten van die tijd (schout, schepenen en predikanten) ter verfraaiing van de kerk,  gebrandschilderde ramen laten aanbrengen. In totaal zestien stuks, maar die zijn omstreeks 1865 door ernstig verval, lekkage en tocht uit de kerk verdwenen. Er is een beschrijving van de glazen stammend uit 1873 toen de glazen al ernstig waren aangetast door de tand des tijds. Het vijfde glas vermeld de naam en het wapen van Jacob Theunisz Vermeulen, ouderling.

Delen van de gebrandschilderde glazen zijn omstreeks 1950 opgedoken in een door studenten van die tijd veelbezocht cafe-restaurant in Amsterdam. Dit pand heeft plaats moeten maken voor een nieuwe discotheek.
 

 
     
01-11-2004