Op verzoek van de pachters van de turff over Hollandt en Westvrieslant verklaart Jan Cornelissen Cleyn, 40 jr turffschipper te Sevenhysen dat hij vr de overgave van Breda verscheidene jaren van Sevenhuysen naar Breda is gevaren om daar turff te verkopen.

(not. archief Jan van Aller Az, dd 26-08-1625, inv. nr. 92 blz 95/190)
 

   
   
   
   
   
     
 

Tweede generatie

 
     
  4. Jan Cornelisz Cleijn, geb. ca. 1585 in Zevenhuizen, turfschipper. Hij trouwde met (1) Hilletgen Claesdr Bouff?, geb. ca. 1607 in Zevenhuizen, ovl. voor 1636 in Zevenhuizen. Hij trouwde met (2) Aeltgen IJsbrantsdr Levelangh, ca. 1643 in Zevenhuizen, (dochter van IJsbrant Teunisz Levelangh en Neeltgen Dircxsdr). Jan overleed voor 21 nov 1659 in Zevenhuizen.
Kinderen van Hilletgen Claesdr Bouff?:
  • 10. i Claes Jansz Cleijn, geb. ca. 1634 in Zevenhuizen.

Kinderen van Aeltgen IJsbrantsdr Levelangh:

  • + 11. ii Cornelis Jansz Cleijn geb. ca. 1643.
  • 12. iii Aeltgen Jansdr Cleijn, geb. ca. 1645 in Zevenhuizen.

9. Cornelis Cornelisz Cleijn, geb. ca. 1602 in Zevenhuizen. Hij trouwde met (1) Maertgen Claesdr, ca. 1624 in Zevenhuizen, ovl. voor 8 jun 1637 in Zevenhuizen. Hij trouwde met (2) NN, ca. 1645 in Zevenhuizen. Cornelis overleed ca. 1664 in Zevenhuizen.
Kinderen van Maertgen Claesdr:

  • + 13. i Jan Cornelisz Vermeulen geb. ca. 1624, "in de wandelingh genaempt Jan Cleijn".
  • 14. ii Maertgen Cornelisdr Vermeulen, geb. ca. 1626 in Zevenhuizen.
  • 15. iii Sijtgen Cornelisdr Vermeulen, geb. ca. 1627 in Zevenhuizen.
  • 16. iv Neeltje Cornelisdr Vermeulen, ook bekend als Neeltgen Cleijn, geb. ca. 1630 in Zevenhuizen. Zij trouwde met Arien Leenaertsz van der Spruyt, ca. 23 JUN 1652 in Zevenhuizen. Neeltje overleed voor 1723.
  • 17. v Arij Cornelisz Vermeulen geb. ca. 1635, overleden voor 1699.
  • 18. vi Cornelis Cornelisz Vermeulen, geb. ca. 1636 in Zevenhuizen.

Kinderen van NN:

  • + 19. vii Pieter Cornelisz Vermeulen geb. ca. 1645.
 
 
     
17-10-2004